Kupujemy regały paletowe

Jak podają statystyki, każdego roku w Polsce produkuje się 18 milionów palet. Na chwilę obecną, w obrocie znajduje się ich około 50 milionów. Między poszczególnymi etapami transportu, muszą być one w stosowany sposób składowane w magazynach. Do tego celu najlepiej sprawdzają się regały paletowe. Co warto wziąć pod uwagę przy ich zakupie? Podpowiadamy!

Modele rotacji zapasów

Obrót zapasami w magazynie odbywać może się według następujących modeli:

  • FIFO (First In, First Out – Pierwsze Weszło, Pierwsze Wyszło) – towary wydawane są w identycznej kolejności, w jakiej napływały do magazynu.
  • LIFO (Last In, First Out – Ostatnie Weszło, Pierwsze Wyszło) – najpierw wydaje się towary najkrócej składowane w magazynie.
  • FEFO (First Expired, First Out) – w pierwszej kolejności wydaje się towary mające najkrótszą datę ważności.

Gabaryt jednostki składowania

Jeżeli w obrocie będziemy posługiwać się towarami składowanymi na ustandaryzowanych paletach, najlepszym rozwiązaniem będą regały paletowe. Gdy manipulujemy mniejszymi od nich ładunkami, warto zaopatrzyć się w regał półkowy, który przeważnie posiada niską konstrukcję przeznaczoną do ręcznej obsługi z poziomu posadzki. Alternatywne rozwiązanie stanowi zamontowanie półek na dolnych poziomach regałów paletowych. Jeżeli długość ładunków jest większa od długości gniazda składowania w regałach paletowych, może zajść konieczność zastosowania wersji wspornikowej pozbawionej przednich słupów nośnych. Korzysta się z niej także wtedy, gdy zróżnicowanie jednostek jest na tyle duże, że nie ma możliwości jednoznacznego określenia pożądanej wielkości gniazd. Regały wspornikowe najczęściej wykorzystuje się do składowania płyt stolarskich, arkuszy blat, rur oraz profili.

W jaki sposób maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń?

Maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni może zostać osiągnięte przez instalację możliwie jak najwyższych regałów i redukcję do minimum ilości korytarzy roboczych. Praktycznie każdy dostępny na rynku regał paletowy umożliwia tworzenie systemów wysokiego składowania, czyli takich, których wysokość przekracza 12 metrów.

Dostępne urządzenia transportu wewnętrznego

Znacząca większość regałów paletowych może być wykorzystywana z zastosowaniem klasycznych wózków podnośnikowych oraz czołowych. Wyjątek stanowią modele posiadające wąskie regały, w przypadku których zachodzi konieczność zastosowania tzw. wózków systemowych wyposażonych w obrotowe widły.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie firmy Regały paletowe Log-System.pl